Beads (Hạt)

Beads (Hạt)

Hạt buộc dây Titan hình Hồ lô (BEAD.Ti.Holo)

Hạt buộc dây Titan hình Hồ lô (BEAD.Ti.Holo)

160,000 VNĐ

Hạt buộc dây Titan 6 rãnh (BEAD.Ti.6slot)

Hạt buộc dây Titan 6 rãnh (BEAD.Ti.6slot)

170,000 VNĐ

Hạt buộc dây Titan nhiều ren 12mm (BEAD.Ti.REN.12mm)

Hạt buộc dây Titan nhiều ren 12mm (BEAD.Ti.REN.12mm)

110,000 VNĐ

Hạt buộc dây Titan 2 rãnh 10mm (BEAD.Ti.10mm)

Hạt buộc dây Titan 2 rãnh 10mm (BEAD.Ti.10mm)

120,000 VNĐ

Hạt buộc dây TEC-R1 Lanyard Bead (Nhiều màu sắc - Colors)

Hạt buộc dây TEC-R1 Lanyard Bead (Nhiều màu sắc - Colors)

410,000 VNĐ

Thanh xỏ hạt xâu dây Titanium KPGears (BEAD.Ti.KPGears.20mm)

Thanh xỏ hạt xâu dây Titanium KPGears (BEAD.Ti.KPGears.20mm)

140,000 VNĐ

Hạt buộc dây Viên đạn đồng loại dài (BEAD.Cu.mm)

Hạt buộc dây Viên đạn đồng loại dài (BEAD.Cu.mm)

160,000 VNĐ

Hạt buộc dây Viên đạn đồng loại ngắn (BEAD.Cu.mm)

Hạt buộc dây Viên đạn đồng loại ngắn (BEAD.Cu.mm)

210,000 VNĐ

Hạt buộc dây Copper CU Knurled (BEAD.Cu.Knurled)

Hạt buộc dây Copper CU Knurled (BEAD.Cu.Knurled)

190,000 VNĐ

Hạt buộc dây Cinch Sleeves (BEAD.Cinch)

Hạt buộc dây Cinch Sleeves (BEAD.Cinch)

140,000 VNĐ

Hạt buộc dây Grindworx X Schmuckatelli Knuckle (BEAD.Grinworx)

Hạt buộc dây Grindworx X Schmuckatelli Knuckle (BEAD.Grinworx)

170,000 VNĐ

1 - 16 / 16  Trang:
Facebook chat