Bit Pocket Clip & Lanyard Ring - 934855 (Màu đen Black Oxit)

200,000₫


Clip gài từ chính hãng Leatherman (USA). Clip tương thích với mọi dòng Surge, Charge và Wave.

Phiên bản màu đen mạ oxid chuyên đi với Surge BlackWave Black, Charge TTiCharge ALCharge ALX


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171027/5469147/Bit_Pocket_Clip___Lanyard_Ring___934855__Mau_den_Black_Oxit__(leatherman_934855_removable_pocket_clip_and_1359570203000_878947).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/ps/20171027/41fpnubcjwl_500x375.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/ps/20171027/934855_clam_front_1_637x1000_637x1000.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171027/5469147/Bit_Pocket_Clip___Lanyard_Ring___934855__Mau_den_Black_Oxit__(clip_black_oxide_leatherman_04).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171027/5469147/Bit_Pocket_Clip___Lanyard_Ring___934855__Mau_den_Black_Oxit__(clip_black_oxide_leatherman_05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171027/5469147/Bit_Pocket_Clip___Lanyard_Ring___934855__Mau_den_Black_Oxit__(clip_black_oxide_leatherman_06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171027/5469147/Bit_Pocket_Clip___Lanyard_Ring___934855__Mau_den_Black_Oxit__(clip_black_oxide_leatherman_07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171027/5469147/Bit_Pocket_Clip___Lanyard_Ring___934855__Mau_den_Black_Oxit__(clip_black_oxide_leatherman_08).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171027/5469147/Bit_Pocket_Clip___Lanyard_Ring___934855__Mau_den_Black_Oxit__(picchargeti14).jpg