Nitecore - Đèn móc khóa TIP-CRI Black 2017 - 360 Lumens (Màu đen - Ánh sáng Trắng)

700,000₫


TIP 2017

TIP 2017 giới thiệu clip đa năng, chế độ hàng ngày và chế độ hằng số, thiết kế sáng tạo và hướng người sử dụng, công suất dự phòng thấp (<5uA)