(01 quyển) Sổ FieldNotes - County Fair State - Bang California (FN-01A Kẻ Caro - Bìa Xanh/Đỏ/Vàng - 48 trang - Kích thước 9cmx 14cm - 3-1/2" - 5-1/2")

115,000₫

Vào mùa hè 2010, Field Notes County Fair State - Bang California được ra mắt vào quý thứ 7 với 1 bộ gồm 3 cuốn 48 trang : bìa vàng, bìa đỏ và bìa xanh, mặt sau in bản đồ, vài sự kiện lớn và một số số liệu được thống kê tỉ mỉ.

Dòng kẻ caro, giấy trắng tự nhiên

Kích thước: 9cm x 14cm.

Được in và sản xuất tại Mỹ

Mô tả sản phẩm:

  • Tên Nhãn Hiệu:
Field Notes
  • Kích Thước:
9cm x 14cm
  • Số trang:
48
  • Loại Trang:
Caro
  • Đóng bìa:
Ghim dập
  • Nơi Sản xuất:
Mỹ

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6160280/_01_quyen__So_FieldNotes___County_Fair_State___Bang_California__FN_01A_Ke_Caro___Bia_Xanh_Do_Vang___48_trang___Kich_thuoc_9cmx_14cm___3_1_2____5_1_2___(2029201722914_field_notes_california_1024x1024_770x770).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6160280/_01_quyen__So_FieldNotes___County_Fair_State___Bang_California__FN_01A_Ke_Caro___Bia_Xanh_Do_Vang___48_trang___Kich_thuoc_9cmx_14cm___3_1_2____5_1_2___(fn_cf01_ca_2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6160280/_01_quyen__So_FieldNotes___County_Fair_State___Bang_California__FN_01A_Ke_Caro___Bia_Xanh_Do_Vang___48_trang___Kich_thuoc_9cmx_14cm___3_1_2____5_1_2___(img_0855_750x367).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6160280/_01_quyen__So_FieldNotes___County_Fair_State___Bang_California__FN_01A_Ke_Caro___Bia_Xanh_Do_Vang___48_trang___Kich_thuoc_9cmx_14cm___3_1_2____5_1_2___(p1010188_e1380847287733_660x880).jpg