(01 quyển) Sổ FieldNotes - Ruled Black Paper (FN-34 Kẻ ngang - Bìa đen - 48 trang - Kích thước 9cmx 14cm - 3-1/2" - 5-1/2")

95,000₫


"I'm not writing it down to remember it later, I'm writing it down to remember it now."

Gồm 3 cuốn sổ tay, mỗi cuốn 48 trang với bìa màu đen, dòng kẻ ngang.

kích thước : 89mm x 140mm

Được khâu bằng 3 dây chắc chắn.

Được in và sản xuất tại Mỹ.

  • Tên Nhãn Hiệu:
Field Notes
  • Kích Thước:
9cm x 14cm
  • Số trang:
48
  • Loại Trang:
kẻ ngang
  • Đóng bìa:
Ghim dập
  • Nơi Sản xuất:
Mỹ

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6160203/_01_quyen__So_FieldNotes___Ruled_Black_Paper__FN_34_Ke_ngang___Bia_den___48_trang___Kich_thuoc_9cmx_14cm___3_1_2____5_1_2___(115732_600x400).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6160203/_01_quyen__So_FieldNotes___Ruled_Black_Paper__FN_34_Ke_ngang___Bia_den___48_trang___Kich_thuoc_9cmx_14cm___3_1_2____5_1_2___(3bc92a65_846d_43b6_86f5_7ec89e792caa).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6160203/_01_quyen__So_FieldNotes___Ruled_Black_Paper__FN_34_Ke_ngang___Bia_den___48_trang___Kich_thuoc_9cmx_14cm___3_1_2____5_1_2___(7de3f333_0eba_4dd2_b4fc_ebe7b8d57c36_1000x667).jpg