(01 quyển) Sổ FieldNotes - Dime Novel (FNC-36 Tiểu thuyết gia - Bìa giấy nâu cam - 72 trang - Kích thước 11cmx 16.5cm - 4-1/4" - 6-1/2")

167,000₫

 "I'm not writing it down to remember it later, I'm writing it down to remember it now." 

Bộ sách gồm 2 cuốn ghi nhớ gồm 72 trang với bìa sách lấy cảm hứng từ 1860's Dime Novels, mỗi cuốn với chiều rộng 4-1/4" chiều dài 6-1/2", bao gồm 3 tập 24 trang khâu lại với nhau, sau đó dán vào bìa. Cuốn sổ tay này gồm những trang giấy trắng, được đánh số trang. Đây là bản ấn quý thứ 36 vào mùa Thu năm 2017.

Định dạng và xây dựng ấn bản " Dime Novel" là hoàn toàn mới với khổ giấy 4-1/4"x 6-1/2",  Bìa màu cam và giấy trắng tự nhiên 

Các trang giấy được khâu lại sau đó dán lại với bìa chắc chắn

Tất cả sổ tay Field Notes được in và sản xuất tại Mỹ.

Mô tả sản phẩm:

  • Tên Nhãn Hiệu:
Field Notes
  • Kích Thước:
11cm x 16,5cm
  • Số trang:
72
  • Loại Trang:
trang trắng, được đánh số trang
  • Đóng bìa:
Dán
  • Nơi Sản xuất:
USA

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6159970/_01_quyen__So_FieldNotes___Dime_Novel__FNC_36_Tieu_thuyet_gia___Bia_giay_nau_cam___72_trang___Kich_thuoc_11cmx_16_5cm___4_1_4____6_1_2___(126916_600x400).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6159970/_01_quyen__So_FieldNotes___Dime_Novel__FNC_36_Tieu_thuyet_gia___Bia_giay_nau_cam___72_trang___Kich_thuoc_11cmx_16_5cm___4_1_4____6_1_2___(71lfxm6guul__sl1200__1200x1200).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6159970/_01_quyen__So_FieldNotes___Dime_Novel__FNC_36_Tieu_thuyet_gia___Bia_giay_nau_cam___72_trang___Kich_thuoc_11cmx_16_5cm___4_1_4____6_1_2___(71v8lgpjwel__sl1333_).jpg