(01 quyển) Sổ FieldNotes - Campfire (FNC-35 Kẻ Caro - Bìa Lửa trại - 48 trang - Kích thước 9cmx 14cm - 3-1/2" - 5-1/2")

115,000₫


Field Notes quý 35 với bìa hình ảnh ngọn lửa trại. Lửa cho chúng ta sự ấm áp và ánh sáng. Trong trạng thái nguyên sơ nhất, nó mang lại cho chúng ta cảm hứng, sự tập trung. Và chúng ta nhìn ngắm nó khi chia sẻ những câu chuyện, những ý tưởng.

Được cố định bằng đinh ghim vàng, cuốn sổ như một biểu tượng để ghi nhớ Samuel Slocum, George W.McGill và William J. Brown, " Cha Đẻ Của Đinh Ghim".

Gồm 3 cuốn, mỗi cuốn 48 trang, kích thước 90mmx140mm.

Tất cả sổ tay Field Notes được in và sản xuất tại Mỹ

Mô tả sản phẩm:

  • Tên Nhãn Hiệu:
Field Notes
  • Kích Thước:
90mm x 140mm
  • Số trang:
  • Số lượng:

48

01 quyển

  • Loại Trang:
dạng lưới
  • Đóng bìa:
Ghim dập
  • Nơi Sản xuất:
Mỹ

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6159923/_01_quyen__So_FieldNotes___Campfire__FNC_35_Ke_Caro___Bia_Lua_trai___48_trang___Kich_thuoc_9cmx_14cm___3_1_2____5_1_2___(119892_600x400).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6159923/_01_quyen__So_FieldNotes___Campfire__FNC_35_Ke_Caro___Bia_Lua_trai___48_trang___Kich_thuoc_9cmx_14cm___3_1_2____5_1_2___(119895_600x400).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20180112/6159923/_01_quyen__So_FieldNotes___Campfire__FNC_35_Ke_Caro___Bia_Lua_trai___48_trang___Kich_thuoc_9cmx_14cm___3_1_2____5_1_2___(fnc35_straight_nightfront1200).jpg