Fullsize Leatherman - Charge Plus

3,500,000₫


 Cây kéo có thể cắt bất kì thứ gì khi cần, lưỡi kìm cắt dây có thể thay thế được làm bằng vật liệu cứng và bên bỉ, lưỡi dao bằng thép 154CM chống ăn mòn mạnh mẽ. Mỗi công cụ có thể mở và khóa lại bằng một tay.

1.Kềm mũi nhọn

2.Kềm

3.Kềm cắt dây cứng thay thế được

4.Kềm cắt dây

5.Crimper

6.Tuốt vỏ dây

7.Lưỡi dao bằng thép siêu cứng S30V

8.Lưỡi dao răng cưa bằng thép cao cấp 420HC

9.Lưỡi cưa

10.Spring-action Kéo

11.Cutting Hook

12.Thước đo (8 in / 19 cm)

13.Mở đồ hộp

14.Mở nắp chai

15.Dũa dùng cho gỗ và kim loại

16.Dũa mịn phủ bột kim cương

17.Đầu gắn vít lớn

18.Đầu vít bốn cạnh vặn kính nhỏ và dẹp

19Đầu tuốc-nơ-vít dẹp cỡ vừa

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3411/psCT/20180418/7012970/1631201863147_charge___355x355.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3411/psCT/20180418/7012970/leatherman_charge_plus_black_multi_tool_nylon_sheath_bhq_79246_er_bits_thumb.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3411/psCT/20180418/7012970/leatherman_charge_plus_black_multi_tool_nylon_sheath_bhq_79246_er_clips_thumb.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3411/psCT/20180418/7012970/leatherman_charge_plus_black_multi_tool_nylon_sheath_bhq_79246_er_sheath_thumb.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3411/psCT/20180418/7012970/leatherman_charge_plus_black_multi_tool_nylon_sheath_bhq_79246_er_side_thumb.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3411/psCT/20180418/7012970/71htvvkpqbl__sl1500_.jpg