Bao Nilon - Màu Đen - Size XL #930371 Leatherman (MUT, Surge, Supertool 300)

530,000₫

Mô tả

Sản phẩm bao MOLLE cỡ lớn của Leatherman hoàn toàn tương thích với các mẫu kìm lớn của Leatherman như dưới đây.

MUT®

MUT® EOD

Super Tool® 300

Super Tool® 300 EOD

Original Surge®

Surge Black®

Chuẩn MOLLE bạn có thể tham khảo bài viết trên Blog đèn pin, và bài viết Molle trong tác chiến

Bạn cũng có thể dùng bao đựng này đựng những cây kìm đa năng, dao đa năng có kích thước ngắn hơn 12.7cm