Folding Leatherman - Skeletool KBX (Lưỡi Răng Cưa - Các Màu)

750,000₫


Sản phẩm Leatherman KBX mới ra của hãng trong bộ sưu tầm 2017

Một con dao bỏ túi 420HC với một combo thẳng / răng cưa lưỡi cộng với một mở chai mở

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171009/5331320/Folding_Leatherman___Skeletool_KBx_(banner_skeletool_kbx_1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171009/5331320/Folding_Leatherman___Skeletool_KBx_(banner_skeletool_kbx_2).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171009/5331320/Folding_Leatherman___Skeletool_KBx_(kb_black_5).png
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171009/5331320/Folding_Leatherman___Skeletool_KBx_(leatherman_kbx_green_4).png
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171009/5331320/Folding_Leatherman___Skeletool_KBx_(leatherman_kbx_ss_1).png
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171009/5331320/Folding_Leatherman___Skeletool_KBx_(leatherman_skeletool_kbx_stainless_steal_knife_combined_blade).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/7475/psCT/20171009/5331320/Folding_Leatherman___Skeletool_KBx_(skeletool_kbx_combined).jpg